یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

قرار
ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز ٢٦ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

این شعر به  دلیل  تغییر سبک نوشتاری و در خواست استاد عزیز حذف شذ


نقاشی
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ٥ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

 

این شعر به  دلیل  تغییر سبک نوشتاری و در خواست استاد عزیز حذف شذ

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ