یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

من انتخاب نمیکنم
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۸ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

انتخاب نمیکنم

 چون در جامعه ای  متولد شدم که به محض تولد, دینم در گوشم تلقین شد

انتخاب نمیکنم

چون یاد گرفتم اگر میخواهم پسر یا دختر خوبی باشم فقط باید اطلاعت کنم

از هنجارهایی که جامعه ام وضع کرده

انتخاب نمیکنم

چون یاد گرفته ام برای زندگی راحت وبی دردسر باید سر بزیر بود و کور و  لال

انتخاب نمیکنم

چون انتخاب کردن نیاموخته ام

انتخاب نمیکنم

چون در کلاس پنج ابتدایی یاد گرفته ام انتخاب و انتصاب هم معنی نیستند

 


بافتنی
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۸ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

کلاف خواستنت چه محکم است

رج به رج

پر از گره شود

پا پس نمیکشم

یکی از زیر

یکی از رو

عشق میبافم

بر قواره نگاه تو


رمز= شماره پرسنلی پرزی
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۸ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: