یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

سقوط هواپیما
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

ای بابا چقدر شلوغش کرده ایم

 حالا یک هواپیما افتاده دیگر!! مگر بیشتر از 40- 50 نفر فوت شدند!!! این همه آدم توی

تصادف میمیرند این 40 نفر هم رویش

هی روزنامه ها پیاز داغش را زیاد میکنند. هواپیماست دیگر ..میافتد..باید چند تا هواپیما

بیافتد تا یاد بگیریم چطور بسازیم. بدون خطا که نمیشود

این همه آدم توی غزه دارند میمیرند، ما بیاییم به این 40-50 نفر فکر کنیم؟ مگر ما

مسلمان نیستیم!!!

روح این درگذشتگان هم شاد. اما  مگر به خانواده ها شان دیه نمیدهند. دیگر چه

میخو.اهد بیشتر از این!!!چه پر توقع!!!اصلا از کجا معلوم اگر هواپیما سقوط نمیکرد جور

دیگر فوت نمیکردند!!!

فعلا فرمایشات مسئولین را بچسبیم. انقدر این مسائل را کش ندهیم.

پ.ن:در اینکه در غزه جنایت اتفاق میافتد، شک ندارم. اما چراغی که به خانه رواست به

مسجد حرام است


آغاز...
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

آغاز یک کلمه است

آغاز...

سبز بودن ... با تن هوشیار

نکند اندوهی سر رسد از هرجا...

زندگی در دورهاست که مرا میخواند

کودکان احساس جای بازی اینجاست

عشق هست ایمان هست نور هست

آری....زندگی باید کرد و شکرانه به جای آورد

پروردگارا سپاس


تیرانداز
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٧ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

کمانگیر ناشی ام

ولی

نشان، عشق توست

برق پیکان، حواس من

هرکجا رها کنم  کمان

بر هدف نشسته تیر مات من