یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

منا....
ساعت ٤:۳٢ ‎ق.ظ روز ٩ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

حادثه آنقدر تلخ است که نه مجال شعرم میاید نه قوت مطلب دیگری

علت حادثه هر چه باشد ازماست که بر ماست و خدا چه کند با ملتی که برای

جستجویش کیلومترها راه میروند بدون اینکه لحظه ای به درونخودنگاه بیاندازند

 

پ.ن:ناراحتتر میشوم اگر حرفها درست باشد و دست خودی ها برای منافع

ناچیزشان مثل همیشه در کار باشد...حیف که نمیتوانم بگویم  اینها و هموطن

کشی بعید است... حیف