یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢٢ بهمن ۱۳۸۸ | ۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

قوطی خالی رنگ سبز

نقاشیم

شکل دلتنگی شماست

جوش خورده حس من

به اسمتان

که ریگ میشوید مدام

پشت کفش مات من

چند پتک الهام:

دوست داشتتنم وسط

خرت و پرتهای عاشقانه هم

بنذ  بند خشت

جفت هشت دل

بس که من کوه درد...

کوه به کوه...

پس....آدم شده اید/؟!!!

پای این خیال خام

آنقد ر خیس خورده اید

که حدسهایتان گیز میکند

روی زخم شعر بی دلیل

(من که ترک عادتم)نمک نریز

کم کمک

کار این بوم هم تمام میشود

ولی مگر

رنگ چشمهایتان سبز نیست؟؟؟(87-6)