یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱٥ مهر ۱۳۸٩ | ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

توی اولین کوپه قطار

 بارش قطره های برف

وانتظار تو

که فکر میکنم

روی صندلی

باهمان چتر مشکی ات

نشسته ای...

پیاده میشوم

چشم در جای خالی ات

وتو

توی آخرین واگن ...

چتر مشکی ام خیس میشود