یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱٦ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

شانه به شانه هم

از ارتکاب یک حس بازمیگردیم

من

رسم زخمهای جاده ام

سفر با التهاب دردهای من پیچ میخورد

وتو

عاشق هم نباشی

برای خواستنت

به یک صندلی اعتماد کرده ام

که خالی و صبور 

زیر فکر کهنه ام

خاک میخورد

شاید وقتی میایی خسته باشی