یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱۳ تیر ۱۳٩٠ | ٥:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

با اشاره ات

ابلیس میشوم

خون هر درام شاعرانه ای

برعهده منست

تیلسان به دوش

طوق توبه گردنم

لازمست به این خدا

 خیانتی شود

کمی هم درنگ کن

شرک نیز

 عاشقانه میشود

واین خدا

همین خدا

درخلال خلق تازه اش

به تو

استناد میکند

بزرگ میشوی

سجده میکنم

شعله میزند

لابه لای هررگت

انعکاس منکه

بت پرست اولم

پ.ن1:چهل روز گذشته , از سختترین روزهای زندگیم بود. خیلی سخته, ناراحتی کسی رو ببینی که چند ساله

 باشادیت ,شاد بوده ,با ناراحتیت,ناراحت. که بهترن لحظه ها رو برات رقم زده.که هیچ وقت بیشتر از یک روز

نتونستید تحمل کنید قهر بودنو و روزبعد,که همو دیدید,دوتایی زدید زیر خنده.که خیلی دوسش داری و هرکار

میکنی واسه شادیش.بعد ببینی جلوچشمت غصه میخوره اما غمش از جنسی باشه که نتونی  

واسش کاری بکنی.