یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱۳ تیر ۱۳٩٠ | ۱:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

هرروز صبح

توی  یک خیال  

پابه پای هر حقیقتی

تکرار میشویم

به جرم سیب

که مادر

از گشنگی ربود

یا برای تشنگی

غلت میخوریم

 روی هر سراب

یا شبیه آهنی

ذوب میشویم

بدون یک جواب

با تمام این  حرفها

یک مشت عشق

چه توی واقعیتست

چه توی یک خیال...

عشق

عشقست

فقط دوست داشته باش