یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱٥ تیر ۱۳٩٠ | ٩:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

خدا منو ببخشه که انقدر الکی عصبانتیمو خالی کردم

این شکلی شدم:عصبانی

یا شایدم:زبان

مجموعه فشارهای این سه ماه یکدفعه انگار منفجر شد.قبلا صبورتر بودم.دارم پیر میشم؟