یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢۱ اسفند ۱۳٩٠ | ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

مگر خوشبختی به همین راحتیست؟

که عصر ساکتی

کنار هم

زیر یک درخت سبز 

 به پرواز زاغچه ها بخندیم؟

بعد هر قهر کوچک و بزرگ

قهقهه زنان به چشمهای هم نگاه کنیم؟

توی اوج دردها

شبیه قاصدک

برای هم

لحظه های خوب را رقم زنیم؟

یا...

هیس!!!!!!

انگار خوشبختی به همین سادگی است