یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢۳ فروردین ۱۳٩۱ | ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

ق.ن1: یکی از دوستان بدون اسم، برام پیام گذاشته بود که بگم این عشقهای اشتباه

بیشتر در اثر جوانی و نادانی و ناآگاهیه. خاطره تلخش رو برام تعریف کرده بود وخواسته

بود بخونم وپاک کنمشو با اینکه تکراریه، این حرف اما منم ذکر کنم. منم به خواستش و به

عقیده خودم  اینو میگم:

 خامی و ناآگاهی باعث میشه از ترس یا عادت،کسی رو یک مقطعی در حدت ببینی.

و چقدر زجر آوره، وقتی فقط یکم که وقت که میزاری برای خودت و  فکر میکنی و

میبینی چقدر چقدر پست و بیارزش بوده. نه بخاطر تو. از تو، از لیاقتت فاصله داشته

انقدر که حتی ارزش یک لحظه فکر کردن نداشته چه برسه به توهم دوست داشتن.

اگر به نظر اطرافیان،درگیر یک عشق اشتباهی هستید و آدمی که بهش علاقه مندید

درحدتون نیست(از نظر کلی- نه معیارهای خاص و جزئی) از ته دلم ازتون میخوام 

 کمی فکر کنید. شاید واقعا اشتباه باشه وحتی اگر به سرانجام برسه

انقدر دور باشه از لیاقتتون، که یک وصله ناجور باشه

******************

توی نیمکت پارک بانوان نشسته است. دو دستش روی سرش و های های گریه میکند

.خانمها از جلویش رد میشوند وبا هزار تهمت نزده وزده نگاهش میکنند و میگذرند

یکی دو نفر از خواهران محترم میگویند خانم لباست رکابیه. مانتوتو بپوش

با خودم فکر میکنم، اینها گریه اش را نمیبینند؟؟

کنارش مینشینم. حداکثر 17 سال دارد. دست روی شانه اش میگذارم. نگاهم میکند

من:خدایی نکرده  کسی که فوت نکرده؟ یا مریض نیست؟؟

دخترک- نه. اما کاش خودم میمردم

من:چرا؟؟دوباره هق هقش شروع میشود.

:رفت. با صمیمیترین دوستم رفت.لبخند تلخی روی چهره ام مینشیند

درد عشقهای جوانی را زیاد دورو برمان دیده ایم.معدودی از آنها  درست از

 آب در میایند. هم سطح و هم لیاقت هم .اما اکثرا اشتباههایی هستند که

یک مقطع از عمرت فکر میکنی عاشقی.گاهی از روی ترس.گاه تنهایی

گاهی عادت.عشقهای خیلی خیلی اشتباهی-

نه در سطحت نه در لیاقتت.فرسنگها دور از حدت

زود میفهمی چقدر دور از سطح تو بوده! حرصت میگیرد چقدر اشتباه کرده ای

دخترک را که آرام میکینم فکر میکنم چقدر عشق اشتباهی داشته ام؟

عشق اشتباهی به سنتهایم.به عقایدم.به آزادی.به کشورم

به مردمی که فکر میکردم میفهمند.از روی ترس. عادت و..

پ.ن1:دیدم یکم زیادی وبلاگم جدی شد، گفتم بریم تو فاز عشق و عاشقی.آخه اولش

این وبلاگ با شعرهای عاشقانه شروع کردم!!! نمیخوام جوش بهم بریزه

پ.ن2: خدا رو شکر که از هرچی عشق اشتباهیه نجات پیدا کردم!

پ.ن3:به خدا این مطلب سیاسی نیست