یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ | ٧:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

بدون هیچ پیش داوری مذهبی بزارید تجسم کنیم

اگر پیامبر در زمان جال مبعوث میشد جهنم چه توصیفی داشت؟

چهتم جایی است که در آن آلودگی هوا موج مبزند. هوا پر از غبار و دود کثیف است

ماه به ماه به اندازه ای که فقط میتوان یک گوسفند را سیر کرد جیره ای به

اهالی آن تعلق میگیرد که مجبورند با آت شکم ده نفر را سیر کنند

و اگر کسی اغتراضی داشته باشد با پتکهای آهنی که از آن اشعه های سوزنده

(همون پاتوم برقی خودمون) بیرون میجهد به سرشان کوبیده میشود.

اهالی جهتم با دیگر موجودات دشمنند

تمام صفحات اینترنت آن قیلتر است به چز یکی دو سایت پیوند

برای دستیابی به کوچکترین آذوقه ها سکه های بیشمار باید بپردازند

و.....

راستی این جهتم آشنا نیست؟

پ.ن: یک جمله ای شنیدم که حیقم اومد تگم. البته کمی تصرف داره

(البته با اجازه تیمسار جان)

من سیگاری شدم با بهمنی  که آتشش را پدرم روشن کرد

پ.ت2:خدا کنه این اجلاس یه حیر تموم بشه. از شما چه پتهون گرونی

کمرموت رو میشکته