یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱٧ تیر ۱۳٩۱ | ٦:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

تیمسار جان مجددا و خشمانه تر دستور داد, بحث سیاسی ممنوع.

کمی که فکر کردم دیدم  راست میگوید

بیخود بحث میکنم. پشتوانه ام چیست؟؟ این ملت؟؟؟ایرانی ها؟؟؟

وقتی نقشه دژ دفاعی ایرانیان در برابر اعراب را یک ایرانی لو میدهد

وقتی بابک خرمدین را یک ایرانی تحویل میدهد

وقتی یک ایرانی بلند میشود میرود توی عربستان اعلام انزجار میکند از ایرانی بودنش و

 اسمش از روزبه میشود سلمان

وقتی  چهار کودتای درست و حسابی داشتیم و یک ایرانی لو میدهد

ملتی که امیر کبیرش را به کشتن میدهد

ملتی که کریم خان زندش چند صباح عزیز میشود و قاجاریه اش چندین سال

ملتی که پادشاهش را با فجاعت بیرون میاندازد و امامش را روی کار میاورد وهنوز عرق

 تن آن بنده خدا خشک نشده اعتراضش بلند میشود!!

ملتی که جلوی رضا شاه با جان ودل میایستد تا زنهایش چادر به سر کنند

و چندی بعد جلوی جمهوری اسلامی قد علم میکند و میخواهد حجاب ریشه کن شود

ملتی که شاهش تلاش میکند فرهنگ هخامنشی را رواج دهد و از لج آن همه

کودکان با نامهای مذهبی اسم گذاری میشوند و چندی بعد که مذهب رواج یافت

 اسمها همه هخامنشی میشود

و....

به چه چیزی بنازیم؟؟؟ به این که 3000 سال پیش اجدادمان داریوش و کوروش بودند؟؟

بیخود تن آن بنده های خدارا نلرزانیم

ما همان ملتی هستیم که در آذربایجانمان سی دی های اثبات فساد اخلاقی داریوش

و کوروش  پخش شد  و پر فروش شد

آذربایجانیکه همه چیزش از ایران است و برای چهار تا جک میخواهد مستقل شود آنهم با

کشورهای دوست وهمسایه شوروی!!!!

واین شعار تویش پر است که:

تبریز باکو آنکارا                        بیز هارا فارسلار هارا

ملتی که کردستانش که زمانی مهد فرهاد و عشقش بوده میخواهد مستقل شود

و عربهای جنوبش که...

چاره کار ما این است که یک بمب اتم بزنند و همه 70 وچند میلیونمان منقرض

شویم و ملتی دیگر جایگزینمان شوند

بحث سیاسی توی این ملت جایی ندارد. آب در هاون نکوبیم