یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢ شهریور ۱۳٩۱ | ٦:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

کودکی در دم جان سپرد

تا دل مادری بلرزد

دل مادری لرزید

تا پای کودکی نلرزد

پای کودکی لرزید

تا سنگها به آغوشش کشند

زمین لرزید

تا آسمان از غم فرو بریزد

روحشان شاد