یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٥ تیر ۱۳٩٢ | ٦:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

آدمیزاد است دیگر یک وقتهایی به بن بست میرسد احساس میکند

 هیچ راهی ندارد چنگ میاندازد به همه دستاویزهایش. خدا را میبیند

و دادش میزند.دستهایش را به سمتش میگیرد و به وضوح به وحودش

 ایمان میاورد. میترسد صدایش را بی پاسخ بگذارد.مغرش از کار میافتد.

عقل و دانشش به هیج دردی نمیخورد. حاضر است از تمام داشته هایش

 بگذرد و فقط به خواسته اش برسد.من آدمیزادم!!

خدایا حال این روزهای من عجیب بارانی است. نیازمند چتر حمایتت هستم.

خیلی خیلی به دعاهاتون نیاز دارم