یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢۸ تیر ۱۳٩٢ | ٦:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

مادرم روزه میگیرد تا به بهشت برود

مادربزرگم روزه میگیرد تا به بهشت برود

آقای رئیس روزه میگیرد تا از محل کار اخراج نشود

برادرم روزه میگیرد تا جایزه بگیرد

و من....

متحیرم میان سفره های افطازی رنگارنگ افطاری که فلسفه توحه

به گرسنگی فقرا را از یاد میبرد

متحیرم میان مردمی که بعد از افطار به سراغ سیگار میروند. بدون توحه

 به فلسفه وسوسه زدایی روزه

متحیرم میان مردمی که از صیح تا افطار بی حال میافنند روی صندلی

بدون توحه به اصل پربرکت بودن رمضان

متحیرم از مسئولانی که به لطف آنها مومنین و مومنات باید با کلیه های

 خشک ساعتها در ترافیک زیر آقتاب سوزان بمانند

و من روزه میگیرم تا به خدا نزذیک شوم .شاید خدا جواب سوالهایم را بداند