یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢٥ دی ۱۳٩٢ | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

تا حالا دیدید حق شما به راحتی آب خوردن بلعیده شود؟؟؟

باورم نمیشد با وجود اطلاع از این همه نابرابری باز باورم نمیشد.تا اینکه دیدم و راه افتادم برای

جلوگیری از بیشتر خورده شدن جق مسلمم.

اتفاقا در این مورد یکی از بستگان دورادورم مقام مهمی بر عهده داشت که با یک اشاره اش میتوانست

همه چیز را حل کند.

اما من باز یادم رفت که اینجا ایران است. ایستادم وگفتم نه. بدون پارتی بازی.بدون واسطه کارم را انجام میدهم.

بیش از هزاربار با واحد مربوطه تماس گرفتم .تلفن از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر اشغال بود.بعد از هزاربار صدای

بیحالی جواب میدهد. ذوق زده از کسب این موفقیت کارم را تند تند میگویم. صدا با بیحوصلگی جوابی میدهد که

به اصطلاح مرا بپیچاند و کارم را به زمان دیگری موکول کند.

با استیصال میگویم میشه یک شماره دیگه بدید که راحتتر تماس بگیرم؟؟؟

صدا با پرخاش میگوید خانم مگه اینجا مخابراته؟؟

انقدر این بلا سرم تکرار میشود که به ناچار و دست از پا درازتربه همان فامیلمان مراجعه میکنم.

اینبار به محض معرفی خودم صدا با احترام میگوید

سلام خانم مهندس  ببخشید معطل شدید !!!!!

بعد از رسیدگی سریع میگوید فردا صبح به شماره..... زنگ بزنید که پشت خط نمونید...

من توانستم کمی از حقم را پس یگیرم اما حالم بد است

از خودم که برای گرفتن حق مسلم خودم مجبور به  واسطه گری هستم. از این سیستم پارتی محور .

از این همه شعار.ازکشوری که عدالت در آن معنایی ندارد. از جامعه ای که احترام در آن بر مبنای رابطه است

نه لیافت.از....