یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ | ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

بیست و نه سال گذشت

از روزی که اولین نفسم رو کشیدم

و من حالا خوشبختم

نه اینکه ثروتمند باشم یا بدون مشکل یا بدون اشتباه.

کیه که به اندازه خواسته دلش، آسایش و ثروت داشته باشه؟؟؟

خوشبختم، چون یاد  گرفتم: باید غلطهای زندگی رو تصحیح کنم.

خوشبختم،چون عشق توی وجودمه

خوشبختم چون هرروز که از خواب بلند میشم به خودم میگم یکروز دیگه

شد واسه لذت بردن از همه لذتهای زندگی.

از ثروتهایی که با پول بدست نمیاد و در دسترس همه هست.

اینکه کسانی(حتی یک نفر) رو داری که نگرانشون بشی، یعنی خوشبختی

اینکه  کسانی (حتی یک نفر)هستند که میدونی برای شادیات شادن،

یعنی خوشبختی

اینکه توی مشکلات باشی، اما کسانی(حتی یک نفر)باشن که بتونی نگاهشون

کنی و آرومتر بشی، یعنی خوشبختی

اینکه کسانی(حتی یک نفر)باشن که به خاطرشون تلاش کنی، و از شادیشون شاد

بشی، یعنی خوشبختی.

خوشبختم چون اعتقاد به خدایی دارم که توی سختیها شاید کمکم کنه.

(لاقل چون بهش معتقدم میتونم باهاش حرف بزنم وبهش گله کنم).

خوشبختم که خدا بهم فهم پشیمونی از کارهای غلطم رو داده...

خوشبختم

به خاطر همسری که زیباترین ،بهترین و بزرگترین  هدیه سرنوشت منه...

خوشبختم

بخاطر خانواده ای که تا تونستم اذیتشون کردم و تا تونستن حمایتم کردن.

(من هیچ وقت برای پدر مادرم دختر مطیعی نبودم)

من توی این 29 سال خوشبختتر از این نمیتونستم باشم.

حتی اگر سختی هم کشیدم، یا بکشم حس میکنم عین نیازمه برای پخته شدن.

خدایا به خاطر این عمر ازت ممنونم. بقیه زندگیم هم همراهم باش.