یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱٦ امرداد ۱۳٩۳ | ٦:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

آغاز یک کلمه است

آغاز...

سبز بودن ... با تن هوشیار

نکند اندوهی سر رسد از هرجا...

زندگی در دورهاست که مرا میخواند

کودکان احساس جای بازی اینجاست

عشق هست ایمان هست نور هست

آری....زندگی باید کرد و شکرانه به جای آورد

پروردگارا سپاس