یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ | ٦:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

ای بابا چقدر شلوغش کرده ایم

 حالا یک هواپیما افتاده دیگر!! مگر بیشتر از 40- 50 نفر فوت شدند!!! این همه آدم توی

تصادف میمیرند این 40 نفر هم رویش

هی روزنامه ها پیاز داغش را زیاد میکنند. هواپیماست دیگر ..میافتد..باید چند تا هواپیما

بیافتد تا یاد بگیریم چطور بسازیم. بدون خطا که نمیشود

این همه آدم توی غزه دارند میمیرند، ما بیاییم به این 40-50 نفر فکر کنیم؟ مگر ما

مسلمان نیستیم!!!

روح این درگذشتگان هم شاد. اما  مگر به خانواده ها شان دیه نمیدهند. دیگر چه

میخو.اهد بیشتر از این!!!چه پر توقع!!!اصلا از کجا معلوم اگر هواپیما سقوط نمیکرد جور

دیگر فوت نمیکردند!!!

فعلا فرمایشات مسئولین را بچسبیم. انقدر این مسائل را کش ندهیم.

پ.ن:در اینکه در غزه جنایت اتفاق میافتد، شک ندارم. اما چراغی که به خانه رواست به

مسجد حرام است