یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ٢۸ شهریور ۱۳٩۳ | ۸:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : شقایق ...

ایرانیان باستان همیشه به نیکی و امانت سفارش میکردند. نمیدانم از کی و چطور

جامعه ما به سمت طمع و حرص رفته و اغلب دزد شدیم

راننده تاکسی که کرایه اش را به خصوص در روزهای شلوغ یا بارانی و سرد زیادتر

میگیرد، دزد است

کارمندی که وقت کاریش را با کارهای دیگر پر میکند دزد است

استاد و معلمی که به اندازه توان وظرفیتش تدریس نمیکند دزد است

کاسبی که بقیه پولت را یا نمیدهد یا یکی از اجناس مغازه اش را به زور به جایش

میدهد ،یا خانه معیوب میفروشد یا جنس قلابی و...دزد است

شهروندی که حقوق بقیه را سرصف ایستادن، ریختن زباله و... ضایع میکند دزد است

این ها  و چندین مورد ملموس روزانه دیگر واقعیت های تلخ  جامعه ماست

اما وسط این همه دزدی، وقتی کیف پر از پول، دلار، پاسپورت، و سایر مدارک

مهمت را توی فردوگاه جا بگذاری و کسی بی کم وکاست پسش دهد باید

گفت نور ایمان هنوز در این جامعه زنده است و من چقدر خوشحالم به خاطر

همین اندک افراد جامعه.خوشحالم که خوبی هنوز در ایران نمرده است

با تشکر از جناب آقای محمودی پلیس فرودگاه بین المللی  امام خمینی تهران

پ.ن1:قبول دارم که خوبی این مرد شریف حواس پرت مرا توجیه نمیکند