یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

تاريخ : ۱۳ دی ۱۳۸۸ | ۳:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : شقایق ...

گاهی گمان نمیکنی

ولی میشود

 گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست....

گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود...

گاهی شمرده شمرده درنگ میکنی

گاهی به زور اشتباه میشود

گاهی شعار و گاهی صعود عشق

گاهی  دروغ بی حساب میشود....